Çiçek Enerjitikleri İle Manevi Seviye

Herbalist Ayşegül Savaş
Çiçeklerden Gelen Şifa

Çiçeklerle Manevi seviyemizi yükseltebilir, Eterik Bedenimiz üzerine olumlu gelişimler kaydedebiliriz.

Bir Eğitimimim sırasında katılımcılarımdan biri bana şu soruyu sorduğunda bu sorunun peşine düştüm.

-Ayşegül hanım bir kişinin Manevi seviyeyini nasıl tespit edebiliriz ?

Hepimiz belirli bir manevi düzeyde doğarız. Bu, önceki yaşam döneminde elde edilen manevi seviyeye dayanmaktadır. Yani bir insanın manevi pratik yaptığını ve% 50 manevi seviyesine büyüdüğünü varsayalım, o zaman bir sonraki yaşamda % 50 manevi seviyede doğacak. Temel olarak Maneviyatta bıraktığımız yerden bir önceki doğumda ya da bir yaşamda çıkarız. Bu, doğduktan sonra tekrar en baştan başlamak zorunda olduğumuz dünyasal bilgi değildir.İçinde bulunduğumuz manevi seviye, yaşamımızı nasıl yaşadığımız ve yaşamın durumlarından ve kaderinden nasıl etkilendiğimizde kilit bir fonksiyondur. Manevi seviye, herhangi bir modern bilimsel ekipmanla ölçülemez, ne de herhangi bir kişi tarafından entelektüel olarak tespit edilemez. Sadece bir Saint veya Guru, yüksek aktive edilmiş altıncı hissi veya ince algı yeteneği ile bir insanın ruhsal seviyesini belirleyebilir.

Çoğu zaman soru sorulur: “Bir Saint, bir insanın manevi seviyesini nasıl doğru bir şekilde ölçebilir?”

Gerçek kabiliyetine bağlı olarak göz, mavi bir nesne ile kırmızı bir nesneyi % 100 hassasiyetle kolayca ayırt edebildiği gibi, Altıncı his yeteneğine sahip bir Aziz, kişinin manevi seviyesini doğru bir şekilde tahmin edebilir. Altıncı his, görünmeyen bir dünyayı bilinçli bir şekilde tanıma ve doğru bir şekilde ölçmeyi sağlar.Günümüz çağında, Strife Dönemi olarak da bilinen Kaliyuga olan insanların çoğunluğu, %20 manevi seviye kategorisindedir. Maneviyat bilimine göre, %70 manevi seviyenin üstünde olan bir kişi

Aziz olarak bilinir . Tıpkı maddi dünyadaki alanlarının zirvesinde olan insanlara sahip olduğumuz gibi, ayrıca Maneviyatta, Dünya’da yaşayan Azizler otoritelerdir. Onlar sadece alimler değil, günlük yaşamda Maneviyat biliminin uygulayıcılarıdır ve Tanrı tarafından gerçekleştirilen ruhlardır.

Maneviyat öğretmede aktif olan ve ruhani olarak büyümek isteyen arayanları besleyen Azizler, Gurus olarak bilinir. Dünyada yaşayan azizlerin %10’undan azı Gurus’tur. Gurus, Tanrı’nın Öğretim yönünün fiziksel şeklidir ve son derece materyalist dünyamızda ruhsal bilginin işaretçileri olarak hareket ederler. Dolayısıyla manevi bir seviyeyi görebilmemiz için altıncı his ve ince algı yeteneğimizin açık ve çalışıyor olması gerekir. Bir çoğumuz zihnimizin sesi ile iç sesini birbirine karıştırmış halde hisseder. Negatif etkiler yüzünden oluşan bu algılama sorunu bir parazitli radyo yayını kadar rahatsız edici ve uyarıcıdır. Oysa ki pratik çalışmalar yaparak manevi yeteneklerimizi (ya da psişik yetenekleri) geliştirebiliriz.

Manevi pratikte egomuzda ki azalma seviyesi, manevi seviyemizdeki artışla doğrudan ilişkilidir. Ego ne kadar zihinle birlikte eğitilirse o kadar manevi çalışmada yol alırız. Manevi seviyemiz arttıkça, manevi pratik yapma kapasitemiz hem niteliksel hem de niceliksel olarak artar. Daha fazla manevi pratik yapma kapasitemiz, ‘manevi kasları’ büyütmek gibidir. Kendimizi ruhsal pratiğimizi yapmak için daha fazla genişletirsek, ‘ruhsal kaslarımızı’ daha fazla büyütürüz. Çiçekler Manevi düzeyde çalışma yapmak için İnce Enerjitiklere sahiptir.

Çiçek Terapi Sistemi Hollistik bir anlayaşın çemberi içinde yer alır. Asıl olan ruh-beden ve zihin birlikteliğini kişinin yaşamında dengelemektir. Bu yüzden sistemi spesifikleştirmek mümkün değildir. Her sorun ağrılı nokta ve onun ilgili olduğu organla,çakra enerji alanıyla ve bireysel olarak bağımsızdır,herkes farklı titreşim frekanslarına sahiptir. Çiçek Terapi sisteminde Hastalık tanımı değil Hasta üzerine odaklanılır. Herkes de her durum ve tepkime farklı çalışır. Dirençleri yüksek olan bireylerde Çiçek enerjitiklerinin çalışması uzun zaman alabilir. Sorunun ilgili enerji alanı temel sorunu destekleyen ve bize Ruh üzerinde gerekli çalışmaları yapmamızı gösteren bir araçtır. Homeopatik Çiçek Terapi sistemini kullanırken yine ilgili sorunun kronikleşmişliği, bireyin iyileşme inancını içinde yeterince taşıyıp taşımadığı gibi üzerinde durulması gereken noktalar vardır. Bu bir takip sürecidir,bunu Çiçek Terapistiniz gözlemlerler ve mentorluk eder. Farkındalığın oluşması adına yapılan görüşmeler seansın sürecini kapsar.

Çiçek sisteminin içinde Ağaç çiçekleri,Çalı Çiçekleri ve de Kır Çiçekleri formunda enerjitikler kullanılır. Bireyin sorununa odaklı çalışma bittiğinde Manevi yönden rahatlamış, öfkeleri bitmiş, kızgınlık ve affedememek gibi konularda kendiyle barışık noktaya gelmiştir. İster Homeopatik olarak kullanılsın ister aromaterapik olarak var olsun isterse de evimizin bir köşesinde olsun onlar bize hep neşe ve çoşku katan, pozitif saf, şifa annelerdir.

Çiçeksiz kalmayın…

Beğen
Beğen Aşık Oldum Haha Vay Canına Üzgünüm Kızgınım
21

CEVAP VER