Doktorlarda Hata Yapma Korkusu Gereksiz Testlere Yol Açıyor

Amerikalı doktorların yaklaşık yüzde 30’u çoğu testin gereksiz yapıldığını söylüyor, malpraktis (doktor hatası) korkusu neden olarak ilk sırada geliyor.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin PLOS ONE’de yayımladığı “Overtreatment in the United States” adlı yeni bir çalışmada, Amerikalı doktorlarda gereksiz test istemi ve gereksiz ilaç tedavisinin durumu gösterildi. Anket yoluyla yapılan çalışmada, Amerikalı doktorların yaklaşık yüzde 30’unun gereksiz test, ilaç tedavisi ve reçeteleme yaptığı söylendi. Ankete katılan doktorların yüzde 80’i ise buna sebep olan en büyük nedenin “malpraktis korkusu” olduğu cevabını verdi.

Gereksiz reçeteler, testler ve prosedürlere neden oluyor

Klinik uygulamada yer alan 2 bin 327 doktorla gerçekleştirilen araştırmada, doktorlara, kendi uzmanlık alanlarında yapılan testlerin yüzde kaçının gereksiz olduğunu düşündükleri soruldu. Genel ortalamaya bakıldığında, tüm uzmanlık alanlarından doktorların yüzde 22’si reçetelerin, yüzde 24’ü testlerin ve yüzde 11’i de prosedürlerin gereksiz olduğunu söyledi. Bunların nedenleri arasında birinci sırada yüzde 84 oranla malpraktis korkusu, ikinci sırada yüzde 59 oranla hasta baskısı, üçüncü sırada ise yüzde 38 oranla tıbbi kayıtların değerlendirilmesindeki zorluk geldi.

Beğen
Beğen Aşık Oldum Haha Vay Canına Üzgünüm Kızgınım

CEVAP VER